<div align="center"> <h1>Gorzowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej</h1> <h3>GKMKM</h3> <p>Gorzowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://gkmkm.strefa.pl/" rel="nofollow">http://gkmkm.strefa.pl/</a></p> </div>